urunler

SERBEST MÜMESSİL NETWORK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Hekim Farma Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Avicenna (Avicenna Networking) ile Üye (serbest mümessil) arasında yapılmıştır.

SÖZLEŞMENİN AMACI: Avicenna ürünlerinin eczane kanalından tüketicilere ulaşması, bu amaçla kendine özgür girişimci yeni bir iş alanı oluşturmak.
SÖZLEŞME KONUSU: Üye olan kişilere AVİCENNA ürünlerinin satışı tanıtımı ve satışından verilecek gelir/prim kazandırmaktır.
SÖZLEŞME TARAFLARI:

Eczaneye yapılan satıştan üye ye aşağıda belirlenmiş oranlarda prim tahakkuk ettirilecektir.


Pirimler

A Stunu

YAPILAN STANDART SATIŞ MİKTARI

STANDART SATIŞ PRİM ( 10/3 MF)

0.000-5.000 TL ARASI

%10

5.000-20.000 TL ARASI

%15

20.000-25.000 TL ARASI

%20

25.000-35.000 TL ARASI

%25

35.000-50.000 TL ARASI

%30

50.000 TL VE ÜSTÜ

%35

Standart 10/3 MF Satışlarının üzerinde 10/10 MF kampanya yapıldığında sadece kampanyalı satışlara dönük primler yarı yarıya indirilir.

 

anlaşma
 • Depo standart satışlarımızda ör. (10/3 MF ) standart satış prim oranımız A sütunu,
 • Mevcut üyenin, sisteme kazandıracağı yeni üyeden, ilk prim hak etmesinden sonra 500 TL üye primi verilir.
 • Gruplar 5 üyeden oluşmaktadır.
 • 1 üye en fazla 3 grup kurabilir.
 • 1 grup kuran üye YÖNETİCİ üye olur.
 • 1 gurubun yıllık toplam cirosu 1.250.000 TL tamamlaması halinde 12.500 TL grup yönetici primi alır.
 • Yönetici 5 kişilik gurup kuramaz ise 1-3 kişilik gurup kurarsa , yönetici 500 TL üye bulma bulma pirimine ilaveten, her üyenin yıllık en az 250.000 TL ciro yaptığında üyenin toplam cirosunun 0,75 ini Yönetici YILLIK BAŞARI PİRİMİ olarak alır.
 • Üye ve grup hedefleri yıllık olarak belirlenir.
 • Grup yöneticisi yıllık 250.000 TL ciro yapması halinde yönetici primlerini hak eder.
 • Yeni üye ye 6 ay süresince aylık 5.000 TL ciroyu geçmesi halinde aylık 300 TL yakıt desteği primiyle beraber verilecektir.
 • Primler ecza deposu satışlarından iade, MF, depo Iskontosu düşüldükten sonra (deponun eczaneden yapacağı tahsilat) hesaplanacaktır.
 • Üye satış artırıcı ürün tanıtım materyalleriyle desteklenecek materyallerden bedel alınmayacaktır.
 • Aylık hak edilen primler, 3.ayın 20-25 de ödemeye başlanır veya 3 aylık tahmini prim tutarı kadar teminat verenler için her ayın 20-25 de nakit olarak ödenir.
 • Taraflarca sözleşmenin feshi, üyelikten ayırma yâda ayrılma durumunda, ayrılma tarihinden sonra (satış diye ödenmiş olan primlerin) üç aylık sürede iade olması durumundaki primler üye tarafından iade edileceğini kabul eder.
 

ÖRNEK KAZANÇ TABLOSU 1

 

AYLIK CİRO

AYLIK KAZANÇ

YILLIK KAZANCI

ÜYE AYLIK SATIŞ CİROSU

35.000,00 TL

10.500,00 TL

126.000,00 TL

ÜYENİN YILLIK CİROSU 250.000 OLUR İSE

 

 

5.000,00 TL

 

 TOPLAM 

131.000,00 TL

ÜYE GRUP KURDUĞU TAKTİRDE ( GRUP ÜYE SAYISI MAKSİMUM 5 KİŞİDİR)

1. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

2. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

3. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

ÜYE KAZANDIRMA 15 KİŞİ X 500 TL

 

 

7.500,00 TL

YILLIK KAZANÇ

176.000,00 TL

AYLIK KAZANÇ

14.666,00 TL

 


ÖRNEK KAZANÇ TABLOSU 2

 

AYLIK CİRO

AYLIK KAZANÇ

YILLIK KAZANCI

ÜYE AYLIK SATIŞ CİROSU

50.000,00 TL

17.500,00 TL

210.000,00 TL

ÜYENİN YILLIK CİROSU 250.000 OLUR İSE

 

 

5.000,00 TL

 

 TOPLAM

215.000,00 TL

ÜYE GRUP KURDUĞU TAKTİRDE ( GRUP ÜYE SAYISI MAKSİMUM 5 KİŞİDİR)

1. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

2. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

3. GRUP TOPLAMI ( 5 ÜYE ) 1.250.000 TL

 

 

12.500,00 TL

ÜYE KAZANDIRMA 15 KİSİ X 500 TL

 

 

7.500.,00 TL

YILLIK KAZANÇ

260.000,00 TL

AYLIK KAZANÇ

21.666,00 TL

Taraflarca aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. 
Üyenin yaptığı başvuru avicenna tarafından kabul edildiği andan itibaren, üye aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

urunler
 • Üye, www.avicenna.com.tr adresi üzerinden üyelik formunu doldururken verdiği bilgilerin doğruluğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zira 18 yaşından küçüklerin sistemimize üyeliği kabul edilmez.
 • Üye, Avicenna Markasını en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder.
 • Üyeler Avicenna’nın çalışanı değildir.
 • Üye, ilçe veya bölge sorumlusu ise hiçbir suretle, herhangi bir doğrudan satış firmasına veya muadil ürün üreten firmaya doğrudan veya dolaylı olarak kaydolamaz veya pazarlama yapamaz.
 • Üyenin üyeliği kendi isteği dışında, aylık ortalama asgari satış limitini 6 ay süresince dolduramaması halinde avicenna tarafından üyelikten çıkarılabilir.
 • Avicenna üyeleri ve eczane pazarını teşvik etmek amacı ile kampanyalar düzenler standardın dışındaki kampanyaların şartları ayrıca üyeye bildirilir.
 • Üye, için özel şifre belirlenir. Üye kullanıcı adı ve şifresini başka kişilere veremez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerce kullanımından doğan zarardan avicenna sorumlu tutulamaz.
 • Üyenin hak ettiği satış ve üyelik primlerini isterse bu primlerini direk avicenna ürün alımında kullanabilir.
 • Üye, Avicenna web sitesinden ( www.avicenna.com.tr ) yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. avicenna, kurallarındaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin mail, sms ve internet sitesinde yayınına müteakip üye işini yeni düzenlemeler uyarınca sürdüreceğini kabul eder.
 •  Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Avicenna, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih etme hakkına sahiptir. Avicenna feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkını saklı tutar.
 •  Üye bu anlaşmayı Avicenna ya yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıkışı Avicenna tarafından onaylanan üyeyi bağlayan maddi veya manevi bir sorumluluk yoktur.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda istanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Bu Anlaşma, üyenin avicenna ya üye olup kendisine kullanıcı adı ve şifresi verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir

Kayıtol